Aanbod GGZ

  Stefan Kapitany

In het kader van de Specialistische GGZ bied ik gesprekstherapie (psychotherapie) en daarbij eventueel medicamenteuze behandeling.

Gesprek is mogelijk individueel, maar ook samen met je partner of andere familieleden. Het is mijn ervaring dat betrokkenheid van de partner bij de behandeling niet alleen bevorderend werkt op de persoonlijke ontwikkeling van beiden, maar ook op de partnerrelatie.

Een behandeltraject duurt zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig. Een afgesloten behandeling kan, indien gewenst, steeds op korte termijn herstart worden. Ik hanteer voor cliënten die eerder bij mij in behandeling waren in principe geen wachtlijst.

De meeste ervaring heb ik met de behandeling van problemen in de interactie met jezelf en anderen. Daarnaast heb ik vooral ook ervaring met de behandeling van angstklachten, stemmingsklachten, dwangklachten, traumatische ervaringen.

Ik zie af van de mogelijkheid om medicatie voor te schrijven aan cliënten die psychotherapie volgen bij een andere therapeut.

De coaching die ik aanbied valt buiten het kader van de GGZ. Hierover vind je elders op deze website meer informatie.

Afspraken zijn mogelijk op de praktijk, via skype of telefonisch.

Op de volgende tijden is mijn praktijk geopend:

  • maandag: 09.00u – 14.00u
  • dinsdag: 09.00u – 17.00u
  • woensdag: 13.00u – 16.00u
  • donderdag: 09.00u – 17.00u
  • vrijdag: 09.00u – 11.30u