Betaling en declaratie

 

Nienke Stienstra heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Behandeling geldt daarom als ‘niet-gecontracteerde zorg’.

De financiële afhandeling van niet-gecontracteerde zorg verloopt anders dan bij gecontracteerde zorg. Bij niet-gecontracteerde zorg verloopt de afhandeling als volgt.

  • Aan het einde van een behandeljaar of aan het einde van de behandeling wordt een factuur opgesteld. Deze ontvang je per post thuis.
  • Om vergoeding te ontvangen dien je de factuur te declareren bij je zorgverzekeraar.
  • De factuur dient te worden ingediend bij de zorgverzekeraar bij wie je was aangesloten op het moment dat het behandeljaar inging. Op de factuur vind je deze datum aangeduid als “begindatum”. Dit is van belang als je tijdens de behandeling bent overgestapt naar een andere zorgverzekeraar.
  • Het bedrag op de factuur maak je over naar Nienke Stienstra. Het rekeningnummer staat vermeld op de factuur.
  • De termijn voor betaling is 1 maand na ontvangst van de factuur. Zorgverzekeraars storten meestal binnen 10 dagen na declaratie hun vergoeding op je rekening.

Mochten er toch nog vragen zijn, dan kan je daarvoor vanzelfsprekend terecht bij Nienke Stienstra.