coaching of GGZ?

Over overeenkomsten en verschillen tussen psychotherapie (GGZ) en coaching

 

 door Stefan Kapitany

 

Formeel gesproken….
is psychotherapie een activiteit in het kader van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Voor coaching bestaat geen wettelijk omschreven kader. Iedereen mag zich coach noemen en coaching aanbieden. Verwijzing door een huisarts is niet noodzakelijk. Classificatie in het kader van de DSM-V en behandeling met medicatie vallen buiten de kaders van een coachingstraject.

Bij coaching worden tarieven vrij door de aanbieder bepaald. Zorgverzekeraars dekken in in sommige gevallen (een deel van) de kosten in een aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen. Financiering van psychotherapie in het kader van de GGZ is volledig gereguleerd door de overheid. Er zijn wettelijk vastgestelde tarieven die worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Behandelingen in het kader GGZ vallen onder het medisch beroepsgeheim. De normen en waarden van het medisch beroepsgeheim houd ik ook aan bij coaching. Je privacy is gegarandeerd tegenover elke partij. Echter, bij declaratie van een behandeling in het kader van de GGZ wordt voor je zorgverzekeraar duidelijk hoe is geclassificeerd in het kader van de DSM-V. Dit is vrijwel alleen te vermijden door de behandeling zelf te betalen.

 

Inhoudelijk gesproken…
beschouw ik coaching en psychotherapie als in wezen soortgelijke activiteiten.

Coaching of psychotherapie zijn beide erop gericht dat je welzijn toeneemt en dat eventuele klachten afnemen. Je wordt wie je bent, groeit richting psychologische flexbiliteit en innerlijke vrijheid.

Coaching èn psychotherapie helpen je rustig naar jezelf en anderen te kijken, een verhouding te vinden tot jezelf en anderen, en tot bewustwording van je dilemma’s en keuzes te komen. Steeds wordt nagestreefd om gezamenlijk geconcentreerd, actief en op onbevangen wijze op de dingen in te gaan, met aandacht voor je gevoel en in een sfeer van begrip.

Centraal staat steeds de bevordering van de kwaliteit van je contact  met jezelf en anderen; van leven in het nu en verwerken van het verleden; van het juiste doen en laten, namelijk datgene wat je belangrijk vindt en past bij de omstandigheden.

Een traject coaching verloopt niet wezenlijk anders dan psychotherapie. Heden, verleden en toekomst komen aan bod bij psychotherapie en bij coaching. Gesprek over hoe pragmatisch om te gaan met situaties is een belangrijk onderwerp in coaching èn psychotherapie. Het is in mijn ogen een kunstmatig onderscheid om coaching te zien als als praktisch en gericht op de toekomst; en om psychotherapie te zien als gericht op inzicht en op verwerking van het verleden.

Net als voor psychotherapie kan je voor coaching kiezen als je last hebt van klachten of problemen. Voor coaching kan je ook kiezen als je verbetering zoekt van je functioneren, ook al gaat het je niet slecht. Bijvoorbeeld om je beter staande te houden in een complexe werkomgeving; om evenwichtiger balans te houden tussen werk en privé; om meer zicht te krijgen op wat je echt wilt; om meer je prioriteiten te stellen en doelgerichter je doelen te halen. Dit zijn echter ook thema’s die aan bod kunnen komen bij psychotherapie.

Waar iemand met zijn behandeling heen wil en tot hoever hij wil gaan, is iets wat alleen die persoon zelf kan bepalen. Dit geldt voor coaching niet anders dan voor psychotherapie.