Kosten en vergoeding

 

Specifieke informatie per behandelaar
Op deze pagina vind je algemene informatie over kosten en vergoeding van GGZ. Aanvullende informatie over de specifieke werkwijze van elk van de behandelaren m.b.t. kosten en vergoeding van GGZ en coaching vind je op ieders eigen website.

 

Van waaruit wordt GGZ vergoed? 

 • GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering, niet vanuit een aanvullende verzekering. Dit geldt zowel voor Specialistische GGZ als voor Basis GGZ.
 • Coaching vormt geen onderdeel van GGZ en wordt vergoed vanuit een aanvullende verzekering. (Wellicht ten overvloede, psychotherapie valt onder GGZ.)

 

Wat kost behandeling binnen de GGZ? 

 • De kosten van behandeling binnen GGZ worden volledig gereguleerd door de overheid.
 • Onze behandelingen worden gefactureerd volgens de wettelijke WMG-tarieven (Wet Marktordening Gezondheidszorg) van de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit).
 • De tarieven voor Specialistische GGZ vind je onder de volgende links voor 2020 en 2021.

 

Wanneer wordt de behandeling afgerekend?

 • De overheid heeft hierover het volgende bepaald: Er wordt niet afgerekend per gesprek, maar per behandeling.
 • Als een behandeling langer duurt dan een jaar, wordt aan het einde van elk behandeljaar een factuur opgesteld over dat jaar. Vervolgens wordt bij afsluiting van de behandeling de resterende behandeltijd gefactureerd.

 

In hoeverre wordt behandeling binnen de GGZ vergoed?
Bij behandeling door een gecontracteerde hulpverlener heeft de cliënt meestal geen kosten, afgezien van het eigen risico.

Bij behandeling door een niet-gecontracteerde zorgverlener hangt het af van je polis (basisverzekering) in hoeverre de factuur wordt vergoed.

 

Welk percentage wordt vergoed door mijn basisverzekering (polis) bij een niet-gecontracteerde zorgverlener binnen de GGZ?
Je kan bij je zorgverzekeraar mondeling of schriftelijk navragen welk percentage van de NZA-tarieven wordt vergoed bij niet-gecontracteerde zorg. Onderzoek van de consumentenbond leert echter dat zorgverzekeraars aan de telefoon niet zelden onjuiste informatie leveren over hun vergoedingen. Ook blijken de websites van zorgverzekeraars m.b.t. vergoedingen niet altijd erg inzichtelijk.

Via deze links vind je voor 2020 en 2021 welke zorgverzekeraar welk percentage van de factuur vergoedt bij niet-gecontracteerde zorg.

Let op: Niet elke restitutie-polis vergoedt 100% van de factuur!

Je kan door de bank genomen uitgaan van het volgende:

 • Als je polis 100% van de factuur vergoedt, heb je geen kosten.
 • Als je polis 90% van de factuur vergoedt, kost een gesprek 15 euro.
 • Als je polis 80% van de factuur vergoedt, kost een gesprek 30 euro.
 • Enzovoort

 

Wie biedt bij Psychiaters & Co (niet-)gecontracteerde GGZ-zorg en waarom?
Leontien Waaijer, Marijke Gottmer en Martijn Mak hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. Stefan Kapitany en Nienke Stienstra hebben in 2015 ervoor gekozen om geheel contract-vrij te werken.

Contract-vrij werken maakt het mogelijk om samen met cliënten te blijven bepalen hoe lang een behandeling duurt. De aandacht kan bovendien gericht bijven op de kwaliteit van de zorg, niet op de administratie. Zie ook een artikel van de consumentenbond hierover, gepubliceerd december 2016. Op de website de contractvrije psycholoog.nl kan je meer lezen over de afwegingen van psychiaters en psychologen om niet-gecontracteerd te werken.

 

Wat is het verschil tussen gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg?
Bij gecontracteerde zorg heeft de behandelaar een contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de client. De zorgverlener wordt door de zorgverzekeraar contractueel eraan gehouden slechts een percentage van de NZA-tarieven (zie boven) in rekening te brengen. De behandelaar declareert direct bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt vervolgens deze factuur aan de zorgverlener. De client heeft geen kosten aan de behandeling, behalve de verrekening met het eigen risico door de zorgverzekeraar. De behandelaar wordt op straffe van boetes gedwongen zijn praktijkvoering te voegen naar de eisen van de zorgverzekeraar. Niet iedereen ervaart deze eisen als een stimulans van de kwaliteit van zorg. Daarbij staan sommige zorgverzekeraars aan de behandelaar slechts enkele kortdurende behandelingen toe per jaar.

Bij niet-gecontracteerde zorg heeft de behandelaar geen contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de cliënt. De cliënt declareert zelf de factuur bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt een percentage van de factuur aan de cliënt. Het percentage van de factuur dat wordt vergoed, hangt af van de polis. Het deel dat niet wordt vergoed, wordt door de cliënt zelf opgebracht. De factuur wordt door de cliënt zelf  betaald aan de behandelaar. Tenzij vooraf afspraken zijn gemaakt tussen behandelaar en cliënt over verrekening middels een akte van cessie.

 

Wat is het verschil tussen een natura-, restitutie- of gecombineerde polis?

 • Een polis is ofwel een natura-polis, een restitutie-polis, of een gecombineerde polis.
 • Bij niet-gecontracteerde zorg hangt de hoogte van de vergoeding samen met het type polis. Bij een natura-polis wordt minder vergoed dan bij een restitutie-polis. De hoogte van vergoeding bij een combinatie-polis zit daar tussen in. De hoogte van de vergoeding ligt in alle gevallen tussen de 60-100% van de factuur.
 • Bij gecontracteerde zorg wordt bij elke polis de behandeling 100% vergoed.

 

Kan ik overstappen naar een polis die de factuur 100% vergoedt?

 • Zorgverzekeraars hebben een aanname-plicht voor aanmelding voor een restitutie-polis.
 • Je kan aan het eind van elk jaar ervoor kiezen om over te stappen naar een restitutie-polis die je behandeling geheel vergoedt.

NB: Sommige polissen die 100% van de factuur vergoeden zijn goedkoper dan andere polissen die een veel lager percentage van de factuur vergoeden.

 

Wordt bij GGZ het eigen risico verrekend? 

 • Het eigen risico in de basisverzekering geldt ook voor GGZ.
 • Het eigen risico in de basisverzekering was in 2019 minimaal 385 euro. Ook in 2020 is het eigen risico tenminste 385 euro.

 

Wat kenmerkt Basis GGZ?

 • De basis GGZ biedt ruimte voor een beperkt aantal sessies, maximaal ongeveer 10.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de verwijzer om te bepalen of hij je verwijst naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ.

 

Wat kenmerkt Specialistische GGZ?

 • De criteria voor verwijzing naar Specialistische GGZ zijn strenger dan voor verwijzing naar Basis GGZ.
 • Er is geen limiet gesteld aan het aantal sessies van een behandeling in het kader van Specialistische GGZ.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de verwijzer om te bepalen of hij je verwijst naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ.
 • Het staat je vrij om met ons te overleggen of je in aanmerking komt voor Specialistische GGZ.

 

Waarom kiezen sommige mensen ervoor om behandeling zelf te betalen?
Je kan ervoor kiezen om je behandeling binnen de GGZ zelf te betalen. Cliënten kunnen hiervoor kiezen omwille van de privacy tegenover een zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars kunnen immers aan de hand van het gerekende tarief ontcijferen wat de diagnose is geweest.

Het tarief is onafhankelijk ervan of de factuur door de cliënt zelf wordt betaald, of door de zorgverzekeraar.

 

Kan ik een reiskostenvergoeding krijgen?
Vergoeding van reiskosten naar onze praktijk valt onder de basisverzekering. Bekijk voor meer informatie deze website van Zorginstituut Nederland.