werkwijze

 Marijke Gottmer

 

Intake 

De intake kan bestaan uit één of meerdere gesprekken. In deze gesprekken gaan we in op de achtergrond van de klachten en formuleren we samen de doelen voor de behandeling.

 

Behandelplan

Na de intake zal een behandelplan opgesteld worden, waarin de achtergrond van de klachten staat beschreven, de doelen, en op welke manier we daaraan gaan werken.

 

Afspraken 

Een sessie duurt 45 minuten. Bij EMDR behandeling duren de sessies 90 minuten. Dat kan ook zo zijn bij relatiegesprekken. De frequentie spreken we samen af en is afhankelijk van wat nodig is.

 

Evaluatie behandeling 

In de gesprekken staan we geregeld stil bij het verloop van de behandeling. Minimaal eens per half jaar evalueren we de oorspronkelijk geformuleerde doelen aan de hand van het behandelplan en vragenlijsten die eens per half jaar worden afgenomen.

 

Bereikbaarheid tijdens de behandeling

Mocht het nodig zijn om tussen de gesprekken door contact met mij te hebben, dan ben ik bereikbaar via de mail of telefoon (eventueel voicemail). Als we elkaar niet direct spreken probeer ik zo spoedig mogelijk contact  op te nemen. Soms lukt dat niet dezelfde dag. Als er iets is dat echt niet langer kan wachten, en ik ben niet bereikbaar, dan adviseer ik contact op te nemen met de huisarts/de huisartsenpost.

 

Kwaliteitsbewaking 

De manier waarop ik de kwaliteit van mijn werk bewaak is vastgelegd in een kwaliteitsstatuut. Deze kan bij mij opgevraagd worden.

 

Klachtenregeling

Als u ontevreden bent over een behandeling dan ga ik daar graag over in gesprek. Mocht u de klacht willen voorleggen aan een onafhankelijke partij dan ben ik daarvoor aangesloten bij de klachten en geschillenregeling van de NVP en LVVP. Folders hierover zijn bij mij opvraagbaar.