Marijke Gottmer

 

Behandelmogelijkheden

Mijn specialisatie

Ik bied psychotherapie en psychologische behandeling aan in het kader van de basis- en specialistische GGZ. Behandeling in het kader van de basis GGZ is korter van duur, meer gericht op het behandelen van klachten en minder op onderliggende patronen. In het kader van de specialistische GGZ geef ik inzicht gevende psychotherapie, waarbij vanuit verschillende benaderingen gewerkt kan worden.

Ik heb affiniteit met de toepassing van Acceptance en Commitment Therapie (ACT) en mindfulness,  waarbij flexibeler leren omgaan met jezelf en anderen centraal staat. Beter leren mentaliseren is daarnaast altijd een onderdeel van de behandeling. Mentaliseren gaat over bewust worden van uzelf, de ander en over wat er gebeurt tussen u en de ander. Voor behandeling van trauma gerelateerde klachten kan de behandelvorm EMDR ingezet worden. We bepalen samen welke invalshoek het beste past.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie bestaat uit het voeren van gesprekken. Het is er op gericht om met psychische klachten en problemen te helpen. De psychotherapeut bouwt een vertrouwensrelatie met u op waarbinnen het veilig genoeg is uw problemen te bespreken.

Tijdens de psychotherapiesessies kunt u zich gesteund en begrepen voelen door de therapeut; ook kunt u geconfronteerd worden met pijnlijke, verdrietige, boze, gekwetste en onmachtige gevoelens.

De psychotherapeut lost de problemen niet op, maar helpt om beter of anders met de problemen om te gaan. Ook wordt verduidelijkt waar de problemen mee te maken hebben en waar ze vandaan komen. Uw eigen levensgeschiedenis speelt daarbij vaak een belangrijke rol.

U ontdekt gaandeweg hoe u met de klachten om kunt gaan: u krijgt meer inzicht in het eigen aandeel in het ontstaan en het hanteren van de problemen, waardoor er meer grip ontstaat op uw eigen leven. U leert om stil te staan bij uw gevoelens, gedachten en eigen ervaringen; het is belangrijk dat u woorden gaat geven aan wat er in u omgaat.

Aanmelden

Voor welke klachten?

U kunt zich aanmelden bij mij als u last heeft van psychische klachten en problemen. Dit kan angst of depressie zijn, persoonlijkheidsproblematiek, of de gevolgen van nare gebeurtenissen in het verleden (PTSS). De klachten beïnvloeden het functioneren negatief, bijvoorbeeld op het werk (stress, burn-out), of in relaties met anderen (conflicten, relatieproblemen). Soms kunnen psychische problemen ook tot lichamelijke klachten leiden. Deze problemen zijn er al langer, zijn niet makkelijk op te lossen en vormen steeds meer een belemmering voor het functioneren.

Hoe aanmelden?

Aanmelden kan via de email of telefoon. In een telefonisch gesprek nemen we praktische zaken door, houden we een eerste korte inventarisatie van de reden van aanmelding en plannen we het eerste kennismakings-/intakegesprek. Voorafgaande aan het eerste gesprek zal ik gegevens opvragen, waarmee u bij mijn praktijk ingeschreven kunt worden. Voor de behandeling is een verwijzing van de huisarts nodig, die u op de eerste afspraak meeneemt.

Wachttijden

Zie onder ‘wachtlijsten’ op de website.

Werkwijze

Intake 

De intake kan bestaan uit één of meerdere gesprekken. In deze gesprekken gaan we in op de achtergrond van de klachten en formuleren we samen de doelen voor de behandeling.

Behandelplan

Na de intake zal een behandelplan opgesteld worden, waarin de achtergrond van de klachten staat beschreven, de doelen, en op welke manier we daaraan gaan werken.

Afspraken 

Een sessie duurt 45 minuten. Bij EMDR behandeling duren de sessies 90 minuten. Dat kan ook zo zijn bij relatiegesprekken. De frequentie spreken we samen af en is afhankelijk van wat nodig is.

Evaluatie behandeling 

In de gesprekken staan we geregeld stil bij het verloop van de behandeling. Minimaal eens per half jaar evalueren we de oorspronkelijk geformuleerde doelen aan de hand van het behandelplan en vragenlijsten die eens per half jaar worden afgenomen.

Bereikbaarheid tijdens de behandeling

Mocht het nodig zijn om tussen de gesprekken door contact met mij te hebben, dan ben ik bereikbaar via de mail of telefoon (eventueel voicemail). Als we elkaar niet direct spreken probeer ik zo spoedig mogelijk contact  op te nemen. Soms lukt dat niet dezelfde dag. Als er iets is dat echt niet langer kan wachten, en ik ben niet bereikbaar, dan adviseer ik contact op te nemen met de huisarts/de huisartsenpost.

Kwaliteitsbewaking 

De manier waarop ik de kwaliteit van mijn werk bewaak is vastgelegd in een kwaliteitsstatuut. Deze kan bij mij opgevraagd worden.

Klachtenregeling

Als u ontevreden bent over een behandeling dan ga ik daar graag over in gesprek. Mocht u de klacht willen voorleggen aan een onafhankelijke partij dan ben ik daarvoor aangesloten bij de klachten en geschillenregeling van de NVP en LVVP. Folders hierover zijn bij mij opvraagbaar.

Over mij

Achtergrond

Na mijn studie psychologie, die ik in 1986 heb afgerond, heb ik een aantal jaar gewerkt als studieadviseur en studentendecaan aan de Universiteit van Utrecht. Daarna ben ik als psycholoog verbonden geweest aan een orthopedagogische instelling en heb daar gewerkt met kinderen. Vanaf 2003 tot september 2017 heb ik bij Altrecht gewerkt met mensen met complexe psychische en psychiatrische problematiek (volwassenen met autisme, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, ouderen met psychiatrische problematiek). Tot 2013 was ik inhoudelijk leidinggevende van het Autismeteam van Altrecht. Daarna heb ik besloten me vooral te gaan richten op behandeling en me te scholen tot psychotherapeut. Sinds maart 2017 werk ik in mijn vrijgevestigde praktijk in Doorn.

Opleidingen

1986 Doctoraal psychologie (Universiteit Utrecht)

2009 GZ psycholoog (RINO Utrecht)

2013 Basiscursus EMDR (VEN erkend)

2015 Vervolgcursus EMDR (VEN erkend)

2015 Incompany training Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

2017 Psychotherapeut (RINO Utrecht)

Lidmaatschappen

LVVP Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. www.lvvp.info

VEN Vereniging EMDR Nederland. www.emdr.nl

NVP Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. www.psychotherapie.nl

Kosten en vergoedingen

Met betrekking tot facturering, betaling en vergoeding en zijn er verschillende mogelijkheden en tarieven:

Zorg die vergoed wordt door de zorgverzekeraars

 • Het tarief is afhankelijk van de diagnose. De factuur wordt aan het eind van de behandeling of aan het eind van een behandeljaar opgemaakt. (De tarieven en frequentie van facturering zijn vastgesteld  door de Nederlandse zorgautoriteit, www.nza.nl)
  • bij zorgverzekeraars waar ik een contract mee heb, gaat de facturering rechtstreeks van mij naar de zorgverzekeraar
  • bij zorgverzekeraars waar ik geen contract mee heb gaat de factuur naar u. U dient hem in bij de zorgverzekeraar en betaalt vervolgens aan mij.
  • de hoogte van de vergoeding van niet gecontracteerde zorg is afhankelijk van de polis die u hebt. Met een (zuivere) restitutiepolis wordt  het totale bedrag vergoed. Met  een andere polis hebt wordt een gedeelte vergoed.
 • Ik heb contracten met de volgende zorgverzekeraars:
  • Zilveren  Kruis  Labels : Zilveren kruis, OZF, Interpolis, FBTO, Avero Achmea (Incl. IAK volmacht B.V., Aevitae B.V.)
  • Zorg en Zekerheid  Labels: ONVZ, ENO, Zorg & Zekerheid
  • De Friesland  Label: de Friesland
  • DSW/ASR  Labels: DSW, In Twente, Stad Holland, ASR, de Amersfoortse, Ditzo
  • Caresq Label: Caresq
  • Menzis  Labels: Menzis en Anderzorg
 • Ik heb geen contracten met de volgende zorgverzekeraars:
  • CZ  Labels: Deltalloyd, CZ, OHRA
  • VGZ Labels: Univé, VGZ, IZA, Trias, Zekur, Bewuzt, UMC zorgverzekeringen, IZZ, Zorgsaam,  Goudse

Zorg voor aandoeningen/problemen die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar

Dit geldt bijvoorbeeld voor relatietherapie of behandeling voor een aanpassingsstoornis.

 • tarief is 98,– euro per uur (vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit).
 • er wordt aan het eind van de maand een factuur gestuurd

Coaching 

Voor persoonlijke ondersteuning, problemen die buiten de zorgverzekeringswet vallen.

 • tarief 100 euro per uur + 15 minuten indirecte tijd per sessie  (exclusief BTW). Als een sessie langer duurt dan een uur, komt er voor het tarief een kwartier bij.
 • er wordt aan het eind van de maand een factuur gestuurd

In het eerste contact nemen we door welke van bovenstaande situaties van toepassing is. Zo weet u aan het begin van het traject waar u aan toe bent.

Bij afzegging van een afspraak binnen 24 uur kan 40 euro in rekening worden gebracht. Dit bedrag kan niet  ter vergoeding ingediend worden bij de zorgverzekeraar.

De algemene betalingsvoorwaarden van de LVVP zijn van toepassing (en bij mij opvraagbaar).

Praktische informatie

Adres:  Kampweg 10a, 3941 HH Doorn

Telefoon: 06-82903551

Email: info@mgottmer.nl

Website: www.psychiatersenco.nl

BIG registratienummers: Psychotherapeut (BIG 49911869216)

GZ psycholoog (BIG 29911869225)

AGB codes: Praktijk: 94062746

Persoonlijk: 94014447

Werkdagen: Dinsdag tot en met vrijdag

Vakantie en vervanging: Zie onder ‘contact’ op de website