Kosten en vergoeding GGZ

bij Nienke Stienstra

Hieronder vind je aanvullende informatie, specifiek voor behandeling bij Nienke Stienstra. Algemene informatie over kosten en vergoeding van GGZ vind je via deze link.

Niet-gecontracteerde zorg
Nienke Stienstra heeft ervoor gekozen om vanaf januari 2015 geheel contract-vrij te gaan werken.


Indienen van de factuur bij de zorgverzekeraar
De factuur kan door de cliënt worden ingediend bij de zorgverzekeraar, maar ook door de behandelaar zelf. Hierover worden afspraken gemaakt bij het begin van de behandeling.

Een akte van cessie is een schriftelijke afspraak dat de behandelaar de factuur zelf kan afrekenen met je zorgverzekeraar. Voor de cliënt scheelt een akte van cessie de moeite van het indienen van de factuur en het betalen van de behandeling aan de behandelaar. Voor de behandelaar vormt een akte van cessie een garantie voor betaling van de behandeling.
Je kan hier een Akte van Cessie downloaden.

 

Aanbetaling
Niet elke polis vergoedt de factuur volledig. Het deel van de factuur dat niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar kan reeds gedurende de behandeling gespreid worden voldaan. Standaard is het voorstel om per gesprek 30 euro aan te betalen. Het spreekt voor zich dat de factuur uiteindelijk in zijn geheel wordt voldaan door de cliënt.


Annuleren
Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voorafgaand aan een gesprek. Voor het het niet nakomen van een afspraak of annulering binnen 24 uur wordt 50 euro in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar.