over mij

Stefan Kapitany

Informatie vind je ook via LinkedIn

 

 

 

Werkervaring

Vanaf 1997 tot 2013 was ik werkzaam binnen grote GGZ-instellingen. Sindsdien werk ik full-time bij Psychiaters & Co.

Binnen grote GGZ-instellingen werkte ik in de loop van de tijd op verschillende soorten afdelingen. Zoals verblijfsafdelingen, crisisdienst, acute opname-afdelingen, psychotherapeutische dagbehandelingen, poliklinieken in GGZ en Algemeen Ziekenhuis, kinder- en jeugdafdelingen.

Mijn opleiding tot psychiater heb ik verbreed met de vervolgopleiding tot kinder- en jeugdpsychiater.

De scholing in psychotherapie tijdens de opleiding tot psychiater heb ik in verschillende richtingen aangevuld met basis- en vervolgopleidingen, zoals:

  • Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT)
  • Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)
  • Transference Focussed Psychotherapy (TFP)
  • EMDR
  • Oplossingsgerichte psychotherapie
  • Dialectische Gedragstherapie Therapie (DGT)
  • Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)
  • Psychodynamische groepspsychotherapie

Verder verdiepte ik me in richtingen als Emotionally Focused Therapy (EFT), schematherapie, logotherapie en existentiele therapie. Ook volgde ik nascholing op het gebied van medicamenteuze behandeling van psychiatrische problematiek.

Vanaf het begin van mijn werkzaamheden als psychiater ben ik betrokken geweest bij het inhoudelijk management. Zo werkte ik als medisch manager bij verschillende zorglijnen. In verband hiermee volgde ik de leergang management voor medici aan de Tilburg University.

Tijdens mijn werkverband bij GGZ Altrecht heb ik actief bijgedragen aan het onderwijs voor psychiaters-in-opleiding. Zowel in de vorm van onderwijs in psychotherapie, als in de vorm van supervisie. Ook gaf ik aan medewerkers enkele keren cursus over mentaliseren en over Acceptatie en Commitment Therapie.

Mijn BIG-nummer: 39047492801

 

Persoonlijk
Ik ben van 1971, getrouwd en we hebben een zoon en een dochter.