over Psychiaters & Co

 

Voorjaar 2012 vestigden Stefan Kapitany en Nienke Stienstra ieder een eigen praktijk aan de kampweg 10a te Doorn. We wilden in onze behandelingen psychotherapie kunnen blijven aanbieden. Daarbij wilden we de tijd kunnen nemen voor elke cliënt. Ook psychologen sloten zich bij ons aan. We kwamen uit op de naam Psychiaters & Co. 

In de loop van de tijd stopten sommigen met hun praktijk, anderen kwamen er bij. 

Wat onveranderd bleef is dat ieder financieel en inhoudelijk onafhankelijk zijn praktijk voert. Zo bepaalt ieder voor zichzelf met welke zorgverzekeraars hij al dan niet een contract afsluit. De psychiaters en psychotherapeuten nemen voor elkaar waar bij afwezigheid. We kunnen elkaar direct raadplegen indien gewenst.