visie en werkwijze

Conflicten worden een probleem wanneer het niet meer lukt ze op te lossen. Mediation is erop gericht dat mensen weer verder kunnen met elkaar. 

In mediation kan duidelijk worden wat de ene betrokkene van de andere vraagt en wat de één de ander kan bieden.

Elk conflict kan werkelijk worden opgelost. In hoeverre dat lukt hangt af van elk van de betrokkenen. Dat vraagt van ieder initiatief vanuit psychologische flexibiliteit en innerlijke vrijheid. Dat is niet makkelijk wanneer je bent vastgelopen in het contact met een ander. Wie echter de inbreng van de ander afwacht, draagt op dat moment niet bij aan de oplossing.

Dat is niet anders bij conflict tussen (ex-)partners, tussen familieleden, tussen teamleden, enzovoort. Het werkt niet anders voor een groep medisch specialisten, brandweermannen of theatermakers. 

Wie bijdraagt aan het oplossen van een conflict, groeit in de eigen flexibiliteit en vrijheid. Een stap zetten vanuit flexibiliteit en vrijheid is een stap voorwaarts in de eigen persoonlijke ontwikkeling. Of het nou gaat om het toelaten van gevoel en het indammen van escalerende emoties, om het tonen van begrip, om het stellen van een goede vraag, of om wat ook aan de orde is. Dat helpt ook de anderen om zich flexibeler en vrijer op te stellen.

Hoe maak je de stap van rigiditeit en onvrijheid naar flexibiliteit en vrijheid? Daarbij is een beperkt aantal processen cruciaal. Het komt er op aan dat je je los weet te maken van jezelf en rustig naar jezelf kan kijken in de situatie; dat je met gevoel en oordeel op waarde weet te schatten wat er is, met andere woorden dat je je verhoudt tot jezelf en anderen; dat je tot doelgerichte keuzes komt voor wat je belangrijk vindt. Het gaat erom jezelf, je interacties en je omstandigheden vorm te geven op een manier die past bij de situatie èn bij jou. Het is van belang dat het gedeelde verleden op zijn plek valt, wanneer het verstorend doorwerkt. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Essentieel is daarbij dat je je inspant om je te blijven concentreren, om zelfdiscipline op te brengen en om in contact te blijven met je gevoel zonder je te laten gaan; om jezelf en anderen tegemoet te treden met positiviteit en begrip, onbevangen en met (zelf)vertrouwen en ook met uithoudingsvermogen.

Wat iemand te doen staat in een conflict zal er van moment tot moment anders uitzien. Soms staat het ene meer op de voorgrond, dan weer het andere. In mediation is er ruimte en aandacht voor alle aanwezigen om hierin te slagen.

De betrokkenen binnen een conflict delen met elkaar een geschiedenis. Voor zover deze geschiedenis beladen is voor een betrokkene, zal het van belang dat hij deze weet te verwerken. De persoonlijke levensgeschiedenis van deelnemers is daarentegen niet direct relevant en wordt daarom niet betrokken. Voor zover het voor het oplossen van een conflict van belang is dat iemand verder komt in de verwerking van zijn persoonlijke geschiedenis kan individuele coaching aangewezen zijn.

 

Werkwijze
Het komt er uiteindelijk op aan dat de betrokkenen pratend met elkaar eruit komen. Zolang dat niet lukt werkt het doorgaans goed dat ik, ten overstaan van alle betrokkenen,  afwisselend met deelnemers individueel spreek. Er ontstaan zodoende individuele gesprekken in een groep.

Een gesprek in de groep tussen mijzelf en een deelnemer is erop gericht hem of haar te helpen een stap te zetten vanuit vrijheid en flexibiliteit. Het draagt bij aan de oplossing van het conflict wanneer dit lukt. Het aanhoren van zo’n gesprek zal voor de toehoorders eveneens een gunstige uitwerking hebben.

Zodra er uitzicht ontstaat op een vruchtbare uitwisseling tussen de betrokkenen, kan het gesprek tussen hen beginnen. Daarbij blijf ik er uiteraard steeds alert op of het gesprek de goede kant op gaat, of niet. Zo nodig kan steeds opnieuw een gesprek tussen een betrokkene en mijzelf ingelast worden. Een herhaling van zetten tussen betrokkenen bij een conflict is niet zinvol, laat staan een verergering ervan. 

Deze werkwijze vraagt van alle deelnemers een fikse inspanning, maar geeft ook energie en leidt tot verbinding.