mediation

Voor wie
De mediation die ik geef, is bestemd voor mensen die met elkaar in conflict zijn geraakt en daar uit willen komen met hulp van een derde. Of het nou gaat om een conflict binnen een familie,  op het werk, of binnen een ander verband.

 

Visie
Elk conflict kan werkelijk worden opgelost. In hoeverre dat lukt hangt af van elk van de betrokkenen. Dat vraagt van ieder een actieve houding, vanuit flexibiliteit en vrijheid. Dat is niet altijd makkelijk. Het afwachten van de stap van de ander, draagt echter niet bij aan de oplossing.

Dat is niet anders bij conflict tussen (ex-)partners, tussen familieleden, tussen teamleden, enzovoort. Het werkt niet anders voor een groep medisch specialisten, brandweermannen of theatermakers.

Wie bijdraagt aan het oplossen van een conflict, groeit in de eigen persoonlijke ontwikkeling. Of het nou gaat om het toelaten van gevoel en het indammen van escalerende emoties, om het tonen van begrip, om het stellen van een goede vraag, of om wat ook aan de orde is. Dat helpt ook de anderen om zich flexibeler en vrijer op te stellen.

Hoe maak je de stap van rigiditeit en onvrijheid naar flexibiliteit en vrijheid? Daarbij is een beperkt aantal processen cruciaal:

  • Het komt er op aan dat je je los weet te maken van jezelf en rustig naar jezelf kan kijken in de situatie;
  • dat je met gevoel en oordeel op waarde weet te schatten wat er is, met andere woorden dat je je verhoudt tot jezelf en anderen;
  • dat je tot doelgerichte keuzes komt voor wat je belangrijk vindt. Het gaat erom jezelf, je interacties en je omstandigheden vorm te geven op een manier die past bij de situatie èn bij jou.
  • Essentieel is daarbij dat je je inspant om je te blijven concentreren, om zelfdiscipline op te brengen en om in contact te blijven met je gevoel zonder je te laten gaan; om jezelf en anderen tegemoet te treden met positiviteit en begrip, onbevangen en met (zelf)vertrouwen en ook met uithoudingsvermogen.

Wat iemand te doen staat in een conflict zal er van moment tot moment anders uitzien. Soms staat het ene meer op de voorgrond, dan weer het andere. In mediation is er ruimte en aandacht voor alle aanwezigen om hierin te slagen.

De betrokkenen binnen een conflict delen met elkaar een geschiedenis. Voor zover deze geschiedenis beladen is voor een betrokkene, zal het van belang dat hij deze weet te verwerken. De persoonlijke levensgeschiedenis van deelnemers is daarentegen niet direct relevant en wordt daarom niet betrokken. Voor zover het voor het oplossen van een conflict van belang is dat iemand verder komt in de verwerking van zijn persoonlijke geschiedenis kan individuele coaching aangewezen zijn.

 

Werkwijze
Het komt er uiteindelijk op aan dat de betrokkenen pratend met elkaar eruit komen. Zolang dat niet lukt werkt het doorgaans goed dat ik, ten overstaan van alle betrokkenen,  afwisselend met deelnemers individueel spreek. Er ontstaan dan individuele gesprekken in een groep.

Een gesprek in de groep tussen mijzelf en een deelnemer is erop gericht hem of haar te helpen een stap te zetten vanuit vrijheid en flexibiliteit. Het draagt bij aan de oplossing van het conflict wanneer dit lukt. Het aanhoren van zo’n gesprek zal voor de toehoorders eveneens een gunstige uitwerking hebben.

Zodra er uitzicht ontstaat op een vruchtbare uitwisseling tussen de betrokkenen, kan het gesprek tussen hen beginnen. Daarbij blijf ik er uiteraard steeds alert op of het gesprek de goede kant op gaat, of niet. Zo nodig kan steeds opnieuw een gesprek tussen een betrokkene en mijzelf ingelast worden. Een herhaling van zetten tussen betrokkenen bij een conflict is niet zinvol, laat staan een verergering van het probleem. 

Deze werkwijze vraagt van alle deelnemers een fikse inspanning, maar geeft ook energie en leidt tot verbinding.

 

Tarief
Het tarief voor een sessie mediation is 150 euro per uur. Ik reken geen BTW.