kosten en vergoeding GGZ

 

 

Stefan Kapitany en Nienke Stienstra

Hieronder vind je aanvullende informatie, specifiek voor behandeling bij Stefan Kapitany of Nienke Stienstra. Zij hebben dezelfde werkwijze m.b.t. de kosten en vergoeding van GGZ.

Algemene informatie over kosten en vergoeding van GGZ vind je via deze link.

 

Niet-gecontracteerde zorg

Stefan Kapitany en Nienke Stienstra hebben ervoor gekozen om vanaf januari 2015 geheel contract-vrij te gaan werken. Dit maakt het hen mogelijk om samen met cliënten te blijven bepalen hoe lang een behandeling duurt. De aandacht kan gericht bijven op de kwaliteit van de zorg, niet op de administratie. Zie ook een artikel van de consumentenbond hierover, gepubliceerd december 2016.

Op de website de contractvrije psycholoog.nl kan je meer lezen over de afwegingen van psychiaters en psychologen om niet-gecontracteerd te werken.

 

Indienen van de factuur bij de zorgverzekeraar

De factuur kan door de cliënt worden ingediend bij de zorgverzekeraar, maar ook door de behandelaar zelf. Hierover worden afspraken gemaakt bij het begin van de behandeling.

Een akte van cessie is een schriftelijke afspraak dat de behandelaar de factuur zelf kan afrekenen met je zorgverzekeraar. Voor de cliënt scheelt een akte van cessie de moeite van het indienen van de factuur en het betalen van de behandeling aan de behandelaar. Voor de behandelaar vormt een akte van cessie een garantie voor betaling van de behandeling.

Akte van cessie Nienke Stienstra.

Akte van cessie Stefan Kapitany.

 

 

Aanbetaling

Niet elke polis vergoedt de factuur volledig. Het deel van de factuur dat niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar kan reeds gedurende de behandeling gespreid worden voldaan. Standaard is het ons voorstel om per gesprek 30 euro aan te betalen. Het spreekt voor zich dat de factuur uiteindelijk in zijn geheel wordt voldaan door de cliënt.

 

 

Annuleren

Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voorafgaand aan een gesprek. Voor het het niet nakomen van een afspraak of annulering binnen 24 uur wordt 50 euro in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar.