verwijsbrief

 

Algemeen

Zowel voor Basis GGZ als voor Specialistische GGZ is een verwijsbrief vereist.

Via deze link vind je een voorbeeld van een verwijsbrief. Je kan deze uitprinten en meenemen naar je huisarts.

We vragen je voorafgaand aan het eerste gesprek een verwijsbrief ingevuld bij ons af te leveren, naar ons op te sturen, of ingescand naar ons toe te mailen.

 

De details tellen

Aan de verwijsbrief worden specifieke eisen gesteld. Om moeilijkheden te voorkomen, dient hier zeer precies op te worden gelet.

Bij gecontracteerde zorg kan een zorgverzekeraar besluiten tot een zogenaamde materiële controle. Als bij zo’n controle door een zorgverzekeraar blijkt dat verwijsbrieven niet aan de eisen voldoen, dan wordt de behandelaar door de zorgverzekeraar financieel gestraft.

Bij ongecontracteerde zorg kan een zorgverzekeraar eisen dat de cliënt een verwijsbrief opstuurt bij de declaratie. Als er iets op de verwijsbrief kan worden aangemerkt, kan de zorgverzekeraar weigeren uit te keren. De cliënt krijgt dan de behandeling niet vergoed!

 

Waaraan dient een verwijsbrief te voldoen?

Volgens de eisen per 1 januari 2014 dient op een verwijsbrief het volgende te worden vermeld.

  • De aanmeldingsdatum op de verwijsbrief moet (maximaal 9 maanden!) liggen voor de datum van het eerste gesprek.
  • Naam en functie van de verwijzer.
  • AGB-code van de verwijzer.
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer.
  • Gegevens van de client (NAW-gegevens en geboortedatum).
  • Een specifieke psychische stoornis dan wel een vemoeden daarvan.
  • Er moet duidelijk aangegeven zijn of wordt verwezen voor Basis GGZ of voor Specialistische GGZ.