werkwijze coaching

 

 

Stefan Kapitany

 

 

 

Kennismakingsgesprek
Vanzelfsprekend kunnen cliënten zichzelf de vraag stellen of ze met een coach een traject willen aangaan. Niet voor iedereen volstaat de informatie op deze website voor het antwoord op die vraag. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek is daarom mogelijk.

 

Intake
De intake beschouw ik als een onderdeel van het coachingstraject. Met andere woorden, de coaching is werkelijk begonnen vanaf de start van het eerste gesprek.

 

Gesprekken met belangrijke anderen
Het komt doorgaans de coaching ten goede wanneer de belangrijkste persoon in het leven van de client, zoals een partner, in de eerste fase van de behandeling een keer deelneemt aan een gesprek. Ook in latere fasen kan het nuttig zijn dat een partner, ouders of kinderen deelnemen aan een gesprek. Vanzelfsprekend is het niet verplicht of noodzakelijk om anderen bij de gesprekken te betrekken.

 

Doelen
Ik hecht eraan dat steeds zo duidelijk mogelijk is waar de coaching over gaat en waar deze op gericht is.

De doelen kunnen uiteraard in de loop van de gesprekken worden aangescherpt of bijgesteld. Het is tenslotte niet helemaal te voorspellen hoe een een gesprek, laat staan een serie gesprekken verloopt. Voorop staat het doel om elke sessie een zinvolle gebeurtenis te laten worden.

 

Feedback van clienten
Tijdens of na afloop van vrijwel elk gesprek bespreek ik met clienten in hoeverre zij het gesprek als zinvol (hebben) ervaren. Zo kan steeds duidelijk worden of een gesprek goed verloopt of is verlopen, of dat bijsturing nodig is.

 

Duur van het traject
Een traject duurt kan korter of langer duren. De voortgang van persoonlijke ontwikkeling verloopt bij iedereen in zijn eigen tempo. Ook financiële overwegingen kunnen uiteraard een rol spelen.

Meestal wordt het vanzelf duidelijk wanneer het tijd is geworden om een traject af te ronden. Uiteraard is het aan de client om een behandeling te stoppen wanneer hij dat wil.

Een traject dat afgerond leek, kan uiteraard later op verzoek van de cliënt weer worden voortgezet. Cliënten die eenmaal bij mij in behandeling zijn geweest, geef ik voorrang wanneer zij zich opnieuw aanmelden.

 

Duur van een gesprek
Een gesprek duurt in principe 60 minuten minuten. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

 

Frequentie van de gesprekken
De frequentie wordt in overleg bepaald en kan gedurende de behandeling veranderen. Doorgaans spreek ik in het begin van een traject eenmaal per week of eenmaal per twee weken af.

Er hoeft niet steeds sprake te zijn van een vaste frequentie van de afspraken. Het is ook mogelijk om pas weer een nieuwe afspraak te plannen, zodra de client daaraan behoefte heeft.

 

Locatie
In principe vindt coaching plaats in het praktijkgebouw aan de Kampweg.

Soms is het voor een cliënt niet goed mogelijk om zich naar de praktijk te begeven. Het is dan ook mogelijk het gesprek telefonisch te voeren of b.v. via Skype. Uiteraard is contact ook per mail mogelijk.