werkwijze

van Stefan Kapitany

 

Inhoud en vorm

In de loop van de tijd heb ik me verdiept in de meeste vooraanstaande psychotherapeutische  stromingen. Met name spreken me aan Acceptatie en Commitment Therapie (ACT), Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) en Emotion Focused Therapy (EFT).

Psychotherapie heeft bij mij de vorm van een vrij gesprek.

 

Kennismakingsgesprek

Het is van belang om te bepalen bij wie je hulp gaat zoeken. Niet voor iedereen volstaat de informatie op deze website voor het antwoord op die vraag. Een kennismakingsgesprek voorafgaand aan eventuele plaatsing op de wachtlijst is daarom mogelijk.

 

Intake

De intake beschouw ik als een onderdeel van de behandeling. Met andere woorden, de behandeling is werkelijk begonnen vanaf de start van het eerste gesprek.

Bij behandeling in het kader van de GGZ wordt in de loop van de eerste gesprekken een formele diagnose gesteld. Dit is noodzakelijk voor de vergoeding door de zorgverzekeraar.

Bij behandeling in het kader van de GGZ worden hulpvraag, diagnose, doelen, enzovoort samengevat in een behandelplan. Hierover bericht ik aan de huisarts, mits de client hiervoor toestemming geeft.

 

Gesprekken met belangrijke anderen

Het komt doorgaans de behandeling ten goede wanneer de belangrijkste persoon in het leven van de client, zoals een partner, in de eerste fase van de behandeling een keer deelneemt aan een gesprek. Ook in latere fasen kan het nuttig zijn dat een partner, ouders of kinderen deelnemen aan een gesprek of zelfs meerdere gesprekken. Vanzelfsprekend is het niet verplicht of noodzakelijk om anderen bij de gesprekken te betrekken.

 

Doelen

Ik hecht eraan dat steeds zo duidelijk mogelijk is waar de therapie over gaat en waar deze op gericht is.

De doelen kunnen uiteraard in de loop van de gesprekken worden aangescherpt of bijgesteld. Het is tenslotte niet helemaal te voorspellen hoe een een gesprek, laat staan een serie gesprekken verloopt. Voorop staat het doel om elke sessie een zinvolle gebeurtenis te laten worden.

 

Feedback van clienten

Tijdens of na afloop van vrijwel elk gesprek bespreek ik met clienten in hoeverre zij het gesprek als zinvol hebben ervaren. Zo kan steeds duidelijk worden of de behandeling goed verloopt.

 

Duur van het traject

Een traject duurt in principe zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig. De voortgang van persoonlijke ontwikkeling verloopt bij iedereen in zijn eigen tempo. Een traject kan bestaan uit een paar gesprekken. Soms echter kan een traject een aantal jaren duren.

Meestal wordt het vanzelf duidelijk wanneer het tijd is geworden om een traject af te ronden. Uiteraard is het aan de client om een behandeling te stoppen wanneer hij dat wil.

Een traject dat afgerond leek, kan uiteraard later op verzoek van de cliënt weer worden voortgezet. Cliënten die eenmaal bij mij in behandeling zijn geweest, geef ik voorrang wanneer zij zich opnieuw aanmelden.

 

Duur van een gesprek

Een gesprek duurt in principe 50 minuten. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

 

Frequentie van de gesprekken

De frequentie wordt in overleg bepaald en kan gedurende de behandeling veranderen. Soms is het nodig om tweemaal per week af te spreken. Doorgaans spreek ik in het begin van een behandeling eenmaal per week of eenmaal per twee weken af.

Er hoeft niet steeds sprake te zijn van een vaste frequentie van de afspraken. Het is ook mogelijk om pas weer een nieuwe afspraak te plannen, zodra de client daaraan behoefte heeft.

 

 

Locatie

In principe vindt de behandeling plaats in het praktijkgebouw aan de kampweg te Doorn. Soms is het voor een cliënt niet goed mogelijk om zich naar de praktijk te begeven. Het is dan ook mogelijk het gesprek telefonisch te voeren of b.v. via Skype. Ook per mail is contact mogelijk.